Upright Project mittaa yrityksen vastuullisuutta tekoälyn avulla – Heinon Tukun vaikutus ympäristölle on positiivinen

Suomalainen startup-yritys, Upright Project, on kehittänyt tekoälyä hyödyntävän työkalun, joka laskee, paljonko ja millaista arvoa yritykset luovat maailmaan. Heinon Tukun vaikutus ihmisten terveyteen ja yhteiskuntaan on positiivinen.

Yritysten vastuullisuus on yhä tärkeämpää sekä kuluttajille, sijoittajille että yrityksille itselleen. Vastuullisuudesta, esimeriksi yrityksen ympäristöystävällisyydestä tai eettisistä työoloista, voi saada tietoa esimeriksi erilaisista vastuullisuusraporteista ja sertifikaateista – mutta kuinka yritysten vaikutusta maailmaan voisi mitata kokonaisuudessaan?

Tähän kinkkiseen kysymykseen rat­kaisun on kehittänyt suomalainen startup-­yritys Upright Project. Se on luonut uudenlaisen vastuullisuusmallinnuksen, jossa mitataan yritysten käyttämiä resursseja sekä niiden luomaa arvoa – siis plussia ja miinuksia, joita yrityksen toiminnasta aiheutuu. Yritys saa pisteet neljällä osa-alueella: terveys, ympäristö, yhteiskunta ja tieto.

Analyysi tehdään koneoppimisavusteisen laskentamallin avulla. Tekoäly lukee tieteellisiä julkaisuja määrittääkseen yritysten positiiviset ja negatiiviset vaikutukset ympäröivään maailmaan. Lisäksi lähteenä voidaan käyttää yrityksen Upright Projectille toimittamaa dataa.

”Keskitymme yrityksen ydinliiketoimintaan, eli siihen, mitä yritys tekee ja myy. Esimerkiksi kaivosalan yritystä arvioidessa ei keskitytä siihen, käytetäänkö toimistolla kierrätettävää kopiopaperia, vaan siihen, miten yrityksen tuottamat mineraalit ja metallit ja niiden käyttäminen vaikuttavat ympäröivään maailmaan”, Upright Projectin operatiivinen johtaja Toni Laitila kertoo.

Kala on Heinon Tukulle tärkeä tuotekategoria, ja kalavalikoiman vastuulli¬suuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

”Lähestymistapa oli freesi”

Valio Aimo lähti mukaan Upright Projectin vastuullisuusmallinnukseen viime syksynä. Heinon Tukun vastuullisuusjohtaja Päivi Huhtala on päätökseen tyytyväinen.

”Saamme loppuraportista hyvää aineistoa vastuullisuusstrategiatyöhömme, joka käynnistettiin keväällä”, Huhtala sanoo.

Loppuraportista käy ilmi, että Heinon Tukun suhteelliset nettovaikutukset ovat kokonaisuudessaan plussan puolella. Erityisen paljon positiivista arvoa Valio Aimo tuottaa terveyden näkökulmasta: se tarjoaa infrastruktuurin ruoan jakeluun, ja esimerkiksi sen myymät kala ja kasvikset lisäävät ihmisten hyvinvointia. Terveys-kategoriassa miinuspisteitä ropisi toisaalta alkoholin toimittamisesta.

Yhteiskunnan näkökulmasta Valio Aimo tuottaa rutkasti arvoa työpaikkojen luonnin ja verojen maksamisen muodossa.

Huhtalan mukaan Upright Projectin prosessi erosi muista vastuullisuusmallinnuksista.

”Lähestymistapa oli freesi. He eivät pyytäneet meiltä dataa siitä, millaisia energialähteitä käytämme tai mikä on yrityksen jätteiden lajitteluaste, vaan lähestyivät asiaa palveluiden ja tarjoomamme kautta.”

Negatiiviset vaikutukset hyvä tiedostaa

Upright Projectin vastuullisuusmallinnuksen vahvuus on Toni Laitilan mukaan siinä, että se tuo esille myös yritysten positiiviset vaikutukset maailmaan. Toisaalta negatiivisetkin vaikutukset otetaan huomioon, mikä lisää yritystoiminnan läpinäkyvyyttä ja mahdollistaa negatiivisiin vaikutuksiin puuttumisen.

”Eihän mikään yritys voi tuottaa lisäarvoa ilman resursseja”, Laitila sanoo.

Heinon Tukun vaikutukset ympäristöön jäivät mallinnuksessa miinukselle. Tämä johtuu tuotteiden tuotannon, kuljetuksen ja pakkaamisen aiheuttamista päästö- ja jätevaikutuksista. Laskennassa huomioitiin myös tuotteiden ja palveluiden globaalit hankintaketjut.

Laitila muistuttaa, että negatiivista ympäristövaikutusta ei pidä säikähtää – näin on suurimman osan yrityksistä kohdalla.

”Tämä on meille hyvä paikka miettiä, miten tuottaisimme hyvää myös ympäristömielessä”, Huhtala sanoo.

Upright Project & Valio Aimo

  • Upright Project on suo­malainen startup-yritys, joka mittaa yritysten nettovaikutuksia maailmaan kategorioissa terveys, tieto, yhteiskunta ja ympäristö. Tiedosta hyötyvät paitsi mitattavat kohteet itse myös kuluttajat ja sijoittajat.
  • Valio Aimo osallistui vastuullisuusmallinnukseen vuonna 2020, kun Upright Project etsi osallistujia projektiin, jossa tutkittiin erilaisten eurooppalaisten toimijoiden, kuten yritysten ja sijoitusrahastojen, nettovaikutuksia maailmaan. Lopputuloksena oli mediassakin paljon huomiota saanut Net Impact Report 2021 -tutkimus, joka on nähtävillä osoitteessa netimpactreport.com.

Artikkeli on julkaistu Lautaselle-lehdessä 2/2021.
Katso kaikki julkaisut täältä.