Valio Aimo amfori BSCIn jäseneksi

Valio Aimo Oy on liittynyt 1.8. alkaen amfori BSCIn jäseneksi osana Tukkuheino-konsernia. Amfori BSCI:n tavoitteena on edistää sosiaalisen vastuun valvontaa jäsentensä hankintaketjuissa. Amfori BSCIn eettiset periaatteet perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin kuten Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksiin ja suosituksiin, YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin sekä OECD:n toimintaohjeisiin.

– Jäsenyys tukee hyvin uutta vastuullisuusstrategiaamme ja sen pohjalta käynnistettyä vastuullisuusohjelmaa. Liittymällä mukaan haluamme vahvistaa osaamistamme ja ymmärrystämme kansainvälisten toimitusketjujemme haasteista. Haluamme lisätä läpinäkyvyyttä ja edistää erityisesti
riskimaiden tavarantoimittajiemme sosiaalista vastuullisuutta, sanoo vastuullisuusjohtaja Päivi Huhtala.

– Kestävän kehityksen mukainen toiminta on keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja arvojamme. Liittyminen amfori BSCIn jäseneksi, ja sitoutuminen sen arvoihin ja eettisiin periaatteisiin on meille luonteva askel ja auttaa sitouttamaan myös yhteistyökumppaneitamme samaan arvomaailmaan, kertoo Heinon Tukun toimitusjohtaja Petteri Pelkonen.