Heinon Tukun toimisto

Kesko-kauppa siirtyy KKV:n jatkokäsittelyyn

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Kesko Oyj hankkii Valio Aimo Oy:n.

KKV on tarkastellut markkinaosuuksia alustavasti kilpailuvaikutusten ja markkinan rakenteen arvioimiseksi. Virasto on selvityksissään myös tarkastellut yrityskaupan osapuolten kilpailun läheisyyttä.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely ennen kilpailulain uudistusten voimaantuloa ilmoitetuissa yrityskaupoissa voi kestää enintään kolme kuukautta.