Laaja valikoima tuotteita

Koronaviruspandemiaan varautuminen

Heino-konsernissa on nostettu varautumisvalmiutta koronaviruksen vuoksi. Pandemian mahdolliset vaikutukset voivat kohdistua erityisesti henkilöstön riittävyyteen ja tuotteiden saatavuuteen.

Heinon poikkeustilanneryhmän tehtävänä on valvoa viranomaisilta tulevien ohjeiden noudattamista ja heiltä mahdollisesti saatujen toimeksiantojen toteutusta. Säännöllisesti kokoontuvan ryhmän tehtävänä on varmistaa asiakkaittemme palveleminen sekä viestiä mahdollisista poikkeuskäytännöistä.

 

Tukkupalvelut ja turvallisuus
Pyrimme torjumaan viruksen leviämistä erityisesti ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä ja näin varmistamaan henkilöstömme sekä yhteistyökumppaneittemme terveyden ja hyvinvoinnin sekä hyvän asiakaspalvelumme jatkumisen.

Henkilöstöämme on ohjeistettu viranomaisten suosituksiin pohjautuvin tiedoin, joiden tarkoituksena on estää tartuntoja ja virusten leviämistä. Siivousta on tehostettu. Ulkopuoliset vierailut tuotanto- ja varastotiloissamme ovat toistaiseksi kielletty. Työmatkoja ei tehdä lentäen ja osallistumista massatapahtumiin tulee välttää. Työhön paluu matkailun tai mahdollisen virusaltistuksen jälkeen on ohjeistettu. Henkilöstölle on myös annettu toimintaohjeet, mikäli on syytä epäillä tartuntaa. Suosittelemme etätyötä ja -palavereita mahdollisuuksien mukaan.

Viruksen leviämisen ehkäisemiseksi lähikontaktien määrää pyritään toiminnan jatkuvuudelle kriittisissä tehtävissä rajaamaan työaikajärjestelyillä. Mahdollista laajaa henkilöstövajetta varten on laadittu suunnitelma henkilöstön siirtämisistä tarpeen mukaan eri tehtäviin.

 

Tuotteiden turvallisuus ja saatavuus
Epidemia-alueilta tuotujen tai lähetettyjen tavaroiden ja elintarvikkeiden käyttöön ja käsittelyyn ei nykytiedolla liity tartuntariskiä.

Koronaviruksen vaikutukset saattavat näkyä tuotteiden saatavuudessa jo lähiaikoina. Sekä koti- että ulkomaisilta yhteistyökumppaneiltamme on saatu ilmoituksia mahdollisista viivästyvistä toimituksista, jotka johtuvat muun muassa nopeasti lisääntyneestä kysynnästä ja tuote-, raaka-aine- tai pakkausmateriaalipuutteista. Rajoitettu saatavuus on toistaiseksi koskenut hygieniatuotteita, kuten desifiointi-, pesu- ja puhdistusaineet. Rahtiliikenteen häiriöt voivat myös omalta osaltaan viivästyttää tuotteiden maahantuontia.

Teemme parhaamme turvataksemme hyvän asiakaspalvelun ja tuotteiden saatavuuden. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja tiedotamme mahdollisista poikkeuskäytännöistä.

 

Valio Aimo Oy
Uniq Drinks Finland Oy
Kalavapriikki Oy