Heinon Tukun toimisto

Materiaalitehokkuutta hävikkiä vähentämällä ja kierrätystä lisäämällä

Olemme tehneet materiaalitehokkuuden sitoumuksen
Valio Aimo ja Kalavapriikki ovat etujoukoissa mukana. 8.2. julkistetussa  elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa.

Materiaalitehokkuus on tärkeä osa ympäristötyön tavoitteitamme
Materiaalitehokkuuden parantamiseksi meillä on seuraavia tavoitteita:
– Ruokahävikin syntymisen ennaltaehkäiseminen.
– Syntyneen elintarvikekelpoisen hävikin ohjaaminen ruoka-apuun tai muutoin hyödynnettäväksi.
– Ohjaamme tuotannon sivuvirtoja edelleen kiertoon.
– Lisäämme jätteiden kierrätysastettamme.
– Pidämme materiaalitehokkuutta esillä ja koulutamme henkilöstöä.

Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja se on solmittu yhdessä TEMin, MM:n ja YM:n kanssa ja siinä on mukana yrityksiä PTY:stä (Päivittäistavarayhdistys ry), ETL:stä (Elintarviketeollisuusliitto) ja Suomen Pakkausyhdistyksestä.

Materiaalitehokkuussitoumuksesta lisää tietoa täältä: https://www.pty.fi/fileadmin/user_upload/tiedostot/Julkaisut/Esitteet/Matsit_esite_2019_web.pdf

Käytännön materiaalitehokkuustoimista lisää täältä: https://www.motiva.fi/ratkaisut/materiaalitehokkuus/materiaalitehokkuuden_sitoumukset/elintarvikealan_sitoumus/esimerkkeja_yritysten_toimenpiteista