Työ ei syrji

Työ ei syrji – Heino mukana kampanjassa

Työ ei syrji on kampanja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta. Kampanjassa mukana olevat yritykset ja yhteisöt ovat sitoutuneet kaikille avoimen ja syrjimättömän työkulttuurin edistämiseen.

Syrjintä ei saa estää kenenkään työllistymistä tai onnistumista työssä. Aidosti tasa-arvoisessa Suomessa yhdenvertaisuuden pitäisi olla itsestäänselvyys. Syrjimättömyys on koko suomalaisen yhteiskunnan etu.

Heinon henki
Me Heinossa arvostamme ja kunnioitamme yksilöä ja erilaisuutta. Heinon henki rakentuu sille, että yrityksessämme toimitaan ehdottoman rehellisesti ja arvostetaan sekä kunnioitetaan ihmistä – henkilöstöä, asiakkaita ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme. Me kunnioitamme monimuotoisuutta ja arvostamme jokaista yksilönä. Koemme erilaisuuden rikkautena ja suurena voimavarana toiminnallemme. Heino haluaa olla luotettava, reilu ja tasapuolinen työnantaja ja yhteistyökumppani.

Työ ei syrji -kampanja on tehty Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n aloitteesta. Kampanjalla EK haastaa yritykset, yhteisöt ja koko yhteiskunnan mukaan luomaan Suomeen aidosti yhdenvertaista työkulttuuria. Kaikille yrityksille ja työyhteisöille avoimen kampanjan tavoitteena on tehdä syrjimättömyydestä itsestäänselvyys päivittäiseen työelämään.