Vastuullisuus

Vahvasti vastuullisuuteen sitoutunut tukku

Vastuullisuus on tärkeä osa Heinon Tukun toimintaa ja strategiaa. Vastuullisuutta johdetaan perustuen arvoihin ja toimintaperiaatteisiin. Vastuullisuusohjelmassa keskitytään neljään osa-alueeseen: luotettavaan yhteistyökumppanuuteen, ympäristön hyvinvointiin, vastuulliseen hankintaan sekä hyvään työyhteisöön. Näissä keskitymme niihin olennaisiin aiheisiin, joilla vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin ja toimintaympäristömme kehityshaasteisiin. Tavoitteenamme on toimia kestävän kehityksen aallonharjalla.

 

 

Sertifioitu toimintajärjestelmä on tärkeä osa toimintojemme johtamista ja se kattaa laajasti taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueet Heinon hankinta- ja toimitusketjussa.

Heinon Tukun toiminta on sertifioitu seuraavien kansainvälisten standardien mukaan:

- ISO 14001 –Ympäristö (vuodesta 2004), jota on täydennetty ETJ+ -energiatehokkuus-sertifioinnilla vuonna 2016.

- ISO 22000 –Elintarviketurvallisuussertifiointi (2007). Lisäksi Kalavapriikki Oy on sertifioitu FSSC 22000 laitoskohtaisen elintarviketurvallisuusstandardin mukaisesti.

- ISO 9001 –Laadunhallinta ja -varmistus (2016)

ISO 45001 –Työterveys ja työturvallisuus ( OHSAS 18001 2016)

- MSC ja ASC –vastuullisesti pyydettyjen ja kasvatettujen kalastustuotteiden jäljitettävyysjärjestelmät (2016)

 

Toimintaperiaatteemme (Code of Conduct)

Toimintaperiaatteiden tavoite ja tarkoitus on varmistaa Heinon Tukun eettinen toimintatapa ja menestyksekäs suhteiden hoito asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, viranomaisiin ja kilpailijoihin.

 

 

Oiva-raportit

Heinon Tukku on saanut Oiva-raporteissa elintarviketurvallisuudesta positiivisia tuloksia. Ruokavirasto koordinoi Oiva-järjestelmää, jossa julkaistaan elintarvikevalvonnan tarkastustiedot. Oivassa arvioidaan yrityksen elintarviketurvallisuutta, kuten hygieniaa ja tuotteiden turvallisuutta. Arviot annetaan hymynaamoilla.

 

 

 

Oiva-raportit

Heinon Tukku on saanut Oiva-raporteissa elintarviketurvallisuudesta positiivisia tuloksia.

Vastuullisuus- raportti 2020

Vastuullisuusraportti kuvaa Heinon Tukun vuoden 2020 keskeisiä tapahtumia ja tavoitteita lähivuosille. Raportilla noudatetaan kansainvälistä GRI-vastuullisuusraportointiohjeistoa soveltuvin osin.

 

Tutustu vanhempiin raportteihin:

Vastuullisuusraportti 2019

Vastuullisuusraportti 2018

Tukkupalvelut

Tukkupalvelut

Heinon Tukku on tukkukaupan ammattilainen. Palvelemme pikatukuissa Helsingissä ja Vantaalla sekä valtakunnallisesti toimitustukkuna.

Lue lisää

Tuotevalikoima

Tuotevalikoima

Valikoimiimme kuuluu peräti 30 000 nimikettä. Yritykset saavat kaikki päivittäistavarat ja elintarvikkeet sekä toimiston, neuvotteluhuoneen ja konttorin tarvikkeet meiltä Heinosta.

Lue lisää

Heino-Valio

Heino-Valio

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 30.6.2021 yrityskaupan, jossa Valio Oy hankkii Heinon Tukku Oy:n. Kaupan myötä Valio on entistä laaja-alaisempi kumppani ruoka-alan ammattilaisille.

Lue lisää